AquaHandy

Về chúng tôi:

Tại Aqua Handy, chúng tôi tin vào sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường . Đó là lý do tại sao chúng tôi đã và đang xây dựng một thương hiệu mang công nghệ tiên tiến nhất để có thể  đưa tới ngôi nhà của bạn. Đem đến một sức khỏe tốt nhất mà không cần phải tác động tiêu cực đến hành tinh của chúng ta. Tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp đều tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon và nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng. Từ máy lọc nước và không khí đến máy sưởi tiên tiến, chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh có lợi cho bạn và môi trường. Tại Aqua Handy, chúng tôi đang xây dựng mối liên kết thống nhất giữa con người, hành tinh và tương lai của chúng tôi.

 

Tầm nhìn:

Trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghệ thông minh luôn thân thiện với môi trường, xây dựng dựa trên những giá trị về sức khỏe và một tương lai bền vững.

 

Tuyên bố sứ mệnh:

Thông qua những cống hiến của chúng tôi để ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường, chúng tôi cam kết đảm bảo người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể tiếp cận các giải pháp công nghệ thông minh và thân thiện với môi trường, mang lại cảm nhận về sức khỏe một cách tốt nhất.