Chương Trình Tặng Kit Test Thử Nước

Chúng tôi tặng que thử nước miễn phí tới các hộ gia đình để kiểm tra chất lượng nguồn nước của mình đã an toàn hay chưa.

Bộ Kit thử nước có giá trị 100,000 được tặng hoàn toàn miễn phí.

Chỉ áp dụng tặng 01 kit cho 01 người trong 01 hộ gia đình đăng ký duy nhất.

Chương trình sẽ kết thúc vào 24:00 ngày 31/1/2022.

Kết thúc chương trình nhận que thử nước miễn phí sau:

Đăng ký trước ngày 31/01/2022

Cách thức nhận bộ kit đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước tại nơi bạn sống

Cách thức kiểm tra với kit test thử

Xem video hướng dẫn cách dùng Kit Test

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ký